کمبود ویتامین ب ۱۲ در دوران بارداری

کمبود ویتامین ب ۱۲ در دوران بارداری
کمبود ویتامین ب۱۲ در دوران بارداری، کودک را در آینده، مستعد بیماری قند می سازد.
۰۷:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ آبان


کمبود ویتامین ب ۱۲ در دوران بارداری