کشف 8 جسد از کامیونی در تگزاس

کشف 8 جسد از کامیونی در تگزاس
در پی از کار افتادن تهویه خودرو یک کامیون در ایالت تگزاس آمریکا، 8 جسد و 28 مصدوم پیدا شد.

کشف 8 جسد از کامیونی در تگزاس