کشف ضد ماده توسط دانشمندان

کشف ضد ماده توسط دانشمندان
دانشمندان در بزرگترین مرکز تحقیقات فیزیک ذره ای جهان موفق به مشاهده اثری از ضد ماده شدند.
۰۸:۱۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲ دی


کشف ضد ماده توسط دانشمندان