کشف الکترون هایی با سرعت نور در خارج از میدان مغناطیسی زمین

کشف الکترون هایی با سرعت نور در خارج از میدان مغناطیسی زمین

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۷

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش روز چهارشنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس آلرت، براساس درک ما از علم فیزیک ذرات، این نوع شتاب گیری در این فاصله خارج از مگنتوسفر باید غیر ممکن باشد، از این رو فیزیک دانان سعی دارند که مشخص کنند چه نیرویی الکترون های یاد شده را به چنین سرعت هایی می رساند.
دیوید سیبک از محققان مرکز پرواز فضایی ‘گودارد’ در ناسا می گوید، این وضعیت گیج کننده است زیرا درجایی که تصور نمی کردیم، الکترون های پر انرژی می بینیم که با هیچ مدلی هم متناسب نیستند.
این الکترون های پر سرعت در ماموریت THEMIS ناسا کشف شدند …

کشف الکترون هایی با سرعت نور در خارج از میدان مغناطیسی زمین

نصب تلگرام فارسی