کشتی یخ شکن چین راهی قطب جنوب شد

کشتی یخ شکن چین راهی قطب جنوب شد
چین کشتی یخ شکن جدیدش را به همراه ۲۵۶ نفر برای سفر علمی تحقیقاتی راهی قطب جنوب کرد.
۱۸:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۳ آبان


کشتی یخ شکن چین راهی قطب جنوب شد

دانلود shareit