کشته و زخمی شدن 20 سعودی بر اثر ضد حمله ارتش یمن

کشته و زخمی شدن 20 سعودی بر اثر ضد حمله ارتش یمن
در درگیری شدید بین مزدوران متجاوز سعودی و نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در “نهم”، 20 تن از مزدوران سعودی کشته یا مجروح شدند.

کشته و زخمی شدن 20 سعودی بر اثر ضد حمله ارتش یمن