کشته شدن 5 نظامی آمریکایی در لوگر افغانستان

کشته شدن 5 نظامی آمریکایی در لوگر افغانستان
حمله ای در استان لوگر افغانستان 14 کشته بر جا گذاشت که 5 تن از کشته شدگان آمریکایی هستند.

کشته شدن 5 نظامی آمریکایی در لوگر افغانستان