کشته شدن شش کودک پاکستانی بر اثر بمب عروسکی

کشته شدن شش کودک پاکستانی بر اثر بمب عروسکی
بر اثر انفجار بمبی به شكل عروسك در منطقه قبايلی شمال غرب پاكستان در نزديكی مرز افغانستان دست كم شش كودك كشته شدند.

کشته شدن شش کودک پاکستانی بر اثر بمب عروسکی