کبدچرب خود را با آنتی اکسیدان ها درمان کنید

کبدچرب خود را با آنتی اکسیدان ها درمان کنید
نتایج مطالعات جدید نشان می دهد، مصرف آنتی اکسیدان ها در درمان کبد چرب غیرالکلی موثر است.
۱۳:۵۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۵ دی


کبدچرب خود را با آنتی اکسیدان ها درمان کنید