کاهش 40 درصدی حوادث چهارشنبه سوری امسال

کاهش 40 درصدی حوادث چهارشنبه سوری امسال
معاون عملیات اورژانس کشور در تیتر امشب گفت: برای اولین سالی است که تعداد حوادث چهارشنبه آخر سال نسبت به سال گذشته افت 30 تا 40 درصدی را نشان می دهد.

کاهش 40 درصدی حوادث چهارشنبه سوری امسال