کاهش 35 واحدی شاخص کل بورس

کاهش 35 واحدی شاخص کل بورس
در معاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران حدود 366 میلیون برگ سهم و حق تقدم به ارزش هزار و 47 میلیارد ریال داد و ستد کردند.

کاهش 35 واحدی شاخص کل بورس