کاهش چشمگیر هپاتیت ب در ایران

کاهش چشمگیر هپاتیت ب در ایران
رئیس شبکه هپاتیت ایران گفت: به علت ارتقا وضع بهداشتی واکسناسیون هپاتیت بی شیوع این بیماری در ایران به ۲ درصد کاهش یافت .
۱۰:۳۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳۰ دی


کاهش چشمگیر هپاتیت ب در ایران