کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در ایران

کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در ایران
به گفته نماینده سازمان یونیسف در ایران میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال ایرانی در سال ۱۹۹۹ میلادی ۵۶ کودک به ازای هر هزار تولد بود که در آستانه سال ۲۰۱۷ به ۱۶ مرگ در هزار تولد کاهش یافته است.
۱۷:۰۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ دی


کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در ایران