کاهش سن ابتلا به سکته مغزی

کاهش سن ابتلا به سکته مغزی
سکته مغزی در افراد کمتر از ۵۵ سال رو به افزایش است.
۱۴:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ دی


کاهش سن ابتلا به سکته مغزی