کاروان کره شمالی در کره جنوبی

کاروان کره شمالی در کره جنوبی
المپیک زمستانی کره جنوبی فردا در شهر پیونگ چانگ آغاز می شود

کاروان کره شمالی در کره جنوبی