چهار سوی لیگ/ هشدار ای اف سی به باشگاه های بدهکار

چهار سوی لیگ/ هشدار ای اف سی به باشگاه های بدهکار
رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، درباره هشدار ای اف سی به باشگاه های بدهکار فوتبال ایران که پرداخت بدهی های خود فقط 50 روز دیگر فرصت دارند.

چهار سوی لیگ/ هشدار ای اف سی به باشگاه های بدهکار