چهارمین همایش بین المللی مراقبت های ویژه ایران

چهارمین همایش بین المللی مراقبت های ویژه ایران
چهارمین همایش بین المللی مراقبت های ویژه ایران از امروز به مدت سه روز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
۱۰:۴۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۲ دی


چهارمین همایش بین المللی مراقبت های ویژه ایران