چند نکته در مورد کابوس بزرگ این روزهای سرخپوشان پایتخت!

چند نکته در مورد کابوس بزرگ این روزهای سرخپوشان پایتخت!
طاهري در حالي قول پرداخت قريب‌الوقوع طلب دستياران ژوزه را داده كه هفته گذشته برخي رسانه‌هاي معتبر از واريز قطعي اين پول و بسته شدن پرونده شكايت آنها خبر داده بودند.

چند نکته در مورد کابوس بزرگ این روزهای سرخپوشان پایتخت!