چرخ پیشرفته ترین سانتریفیوژهای ایرانی می چرخد

چرخ پیشرفته ترین سانتریفیوژهای ایرانی می چرخد
تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته IR-۸ ایران که بیست برابر نخستین نسل سانتریفیوژهای ایرانی توان غنی سازی دارند، آغاز شد.
۱۷:۱۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ بهمن


چرخ پیشرفته ترین سانتریفیوژهای ایرانی می چرخد