چرت بعد از ظهر مهارت های فکری و حافطه ا را تقویت می کند

چرت بعد از ظهر مهارت های فکری و حافطه ا را تقویت می کند

زمان دریافت خبر: شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۴

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش روز شنبه گروه علمی ایرنا از روزنامه ایندیپندنت، محققان دانشگاه پنسیلوانیا با بررسی وضعیت سه هزار نفر به مطالعه در خصوص تاثیر خواب بعد از ظهر بر توانایی های ذهنی پرداختند.
آنها متوجه شدند افرادی که پس از وعده ناهار مدت زمان کوتاهی می خوابیدند، در قیاس با سایر افراد عملکرد بهتری در آزمون ها داشتند. در مجموع 60 درصد از افراد شرکت کننده در این مطالعه بعد از نهار می خوابیدند و متوسط زمان خواب آنها 63 دقیقه بود.
این مطالعه نشان داد که یک ساعت بهترین مدت زمان برای چرت بعد از ظهر است و افرادی که مدت بیشتر و یا کمتری استراحت داشتند …

چرت بعد از ظهر مهارت های فکری و حافطه ا را تقویت می کند