چرا کفاشیان به انتخاب بهترین‌های آسیا ورود نکرد؟!

چرا کفاشیان به انتخاب بهترین‌های آسیا ورود نکرد؟!
مراسم بهترین‎‌های سال آسیا برگزار شد و هیچ بازیکن ایرانی در بین بهترین‌ها جایی ندارد.

چرا کفاشیان به انتخاب بهترین‌های آسیا ورود نکرد؟!