چرا بعد از غذاخوردن احساس خواب آلودگی داریم؟

چرا بعد از غذاخوردن احساس خواب آلودگی داریم؟

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۷

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

تصور نکنید فقط شما بعد از خوردن وعده غذایی احساس خواب آلودگی دارید. بهتر است بدانید خواب آلودگی بعد از وعده غذایی پدیده ای معمول است. این خواب آلودگی “کمای غذایی” نام دارد.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان و به نقل از ساینس، دانشمندان برای درک بهتر این موضوع الگوهای غذایی و خواب مگس میوه را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد شدت خواب آلودگی به میزان غذای مصرفی بستگی دارد.
محققان در این تحقیق دریافتند بهترین زمان خواب بعد از خوردن غذا 20 تا 40 دقیقه است و زمان بیشتر موجب خواب آلودگی بیشتر خواهد شد. …

چرا بعد از غذاخوردن احساس خواب آلودگی داریم؟