چرا برخی صداهای خاص روی اعصاب آدم ها می رود؟

چرا برخی صداهای خاص روی اعصاب آدم ها می رود؟

زمان دریافت خبر: شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

صدابیزاری یک اختلال است که در آن افراد از صداهایی مانند صدای جویدن و یا سر و صدای ایجاد شده بوسیله حرکت قلم نفرت دارند.
فرد مبتلا به این اختلال با شنیدن بعضی صداهای خاص که می توانند بلند یا آرام باشند، دچار احساسات منفی شدیدی مانند عصبانیت، گریختن، تنفر و انزجار می شود.
مبتلایان به “صدابیزاری” معمولاً با شنیدن صداهایی مانند جویدن آدامس، صاف کردن گلو، هورت کشیدن، سرفه مداوم، تایپ کردن، یا صدای تق تق مداوم دچار عصبانیت شده و میل شدیدی به ترک محیط پیدا می کنند.
محرک های دیداری مثلاً تکان های مداوم پا یا دست دیگران در اثر بیقراری …

چرا برخی صداهای خاص روی اعصاب آدم ها می رود؟