چالاکی و علیپور طلایی شدند

چالاکی و علیپور طلایی شدند
نمایندگان کشورمان در رقابت های وان امارات به 2 طلا و 4 نشان برنز دست یافتند.

چالاکی و علیپور طلایی شدند