پیوند استخوان و مفاصل در مراکز دانشگاهی

پیوند استخوان و مفاصل در مراکز دانشگاهی
متخصص ارتوپدی گفت: پزشکان می‌توانند از استخوان جسد افراد برای پیوند به فردی که در تصادفات دچار مشکل یا در بیماری با معضل مواجهه است استفاده کنند.
۱۰:۴۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ دی


پیوند استخوان و مفاصل در مراکز دانشگاهی