پیش بینی بارش برف و باران

پیش بینی بارش برف و باران
کارشناس هواشناسی گفت: باورود سامانه جدید بارشی به کشور ، هوای سرد همچنان در بیشتر مناطق به ویژه در نیمه شمالی و غربی کشور ماندگار است و مناطق کشور از غرب به سمت شرق شاهد بارش باران و برف خواهند بود.

پیش بینی بارش برف و باران