پیشنهاد جالب پروین برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه

پیشنهاد جالب پروین برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه
پیشکسوت مطرح فوتبال کشورمان پیشنهاد جالب توجهی برای کمک به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه مطرح کرد.

پیشنهاد جالب پروین برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه