پوتین: می خواهند توطئه شیمیایی ادلب را در دمشق تکرار کنند

پوتین: می خواهند توطئه شیمیایی ادلب را در دمشق تکرار کنند
رئیس جمهور روسیه هشدار داد تروریست ها قصد دارند حملات شیمیایی را در حومه دمشق تکرار کنند.

پوتین: می خواهند توطئه شیمیایی ادلب را در دمشق تکرار کنند