پهپادها در خدمت مقابله با آلودگی هوا در لهستان

پهپادها در خدمت مقابله با آلودگی هوا در لهستان
محققان در لهستان نوعی پهباد ساخته اند که با کمک دوربین های ۳۶۰ درجه و حرارتی خود آثار دود و غبار ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی را در ساختمان ها ردیابی می کند.
۱۲:۱۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۱ آذر


پهپادها در خدمت مقابله با آلودگی هوا در لهستان