پرواز تهدیدآمیز بمب‌افکن‌های آمریکایی در مرز کره شمالی

پرواز تهدیدآمیز بمب‌افکن‌های آمریکایی در مرز کره شمالی
بمب‌افکن‌های آمریکا همراه با نیروی هوایی کره جنوبی تمرین‌هایی را در مرز با کره شمالی برگزار کردند.

پرواز تهدیدآمیز بمب‌افکن‌های آمریکایی در مرز کره شمالی