پرواز بمب افکن های آمریکا بر فراز شبه جزیره کره

پرواز بمب افکن های آمریکا بر فراز شبه جزیره کره
۲ فروند بمب افکن راهبردی آمریکا در قالب رزمایش مشترک با ارتش کره جنوبی، در آسمان شبه جزیره کره به پرواز درآمدند.

پرواز بمب افکن های آمریکا بر فراز شبه جزیره کره