پرسپولیس پولم را ندهد به AFC شکایت می‌کنم

پرسپولیس پولم را ندهد به AFC شکایت می‌کنم
برخی از بازیکنان قدیمی باشگاه پرسپولیس هنوز نتوانسته اند تکلیف مطالباتشان را با این باشگاه روشن کنند و این می تواند باردیگر پرسپولیس را با چالشی جدی مواجه کند.

پرسپولیس پولم را ندهد به AFC شکایت می‌کنم