پرسپولیس در رده ۱۶۵ و استقلال در رده ۲۲۲ جهان

پرسپولیس در رده ۱۶۵ و استقلال در رده ۲۲۲ جهان
در جدیدترین رده بندی بهترین باشگاه ها و مربیان جهان باشگاه پرسپولیس و سرمربی آن عنوان بهترین های ایران را کسب کردند.

پرسپولیس در رده ۱۶۵ و استقلال در رده ۲۲۲ جهان