پرسپولیس امیدهایش را 6 تایی کرد

پرسپولیس امیدهایش را 6 تایی کرد
تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی و تمرینی امیدهایش را با 6 گل بدرقه کرد.

پرسپولیس امیدهایش را 6 تایی کرد