پرسپولیس؛ همچنان 10نفره

پرسپولیس؛ همچنان 10نفره
در بازی با نفت به خاطر غیبت احمدزاده، منشا و بشار رسن، برانکو با کمبود بازیکن مواجه بود و نمی‌شد از او بابت بازی دادن به محسن ربیع‌خواه انتقاد کرد.

پرسپولیس؛ همچنان 10نفره