پرتاب ماهواره مخابراتی به فضا

پرتاب ماهواره مخابراتی به فضا
پرتابگر روسی سایوز، ماهواره مخابراتی اسپانیایی را در مدار زمین قرار داد.
۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ بهمن


پرتاب ماهواره مخابراتی به فضا