پرتاب قدرتمندترین ماهواره عکسبرداری جهان

پرتاب قدرتمندترین ماهواره عکسبرداری جهان
این ماهواره قرار است تصاویری کم‌نظیر و با کیفیت بالا از کره زمین را برای دانشمندان ارسال کند.
۱۰:۵۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ آبان


پرتاب قدرتمندترین ماهواره عکسبرداری جهان

ارتقا اندروید