پذیرش ۳۶۱ نفر در تکمیل ظرفیت آزمون دستیار تخصصی

پذیرش ۳۶۱ نفر در تکمیل ظرفیت آزمون دستیار تخصصی
قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: پذیرش تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی انجام شد و ۳۶۱ نفر در این مرحله در رشته محل های اعلام شده پذیرش شدند.
۱۴:۰۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۷ دی


پذیرش ۳۶۱ نفر در تکمیل ظرفیت آزمون دستیار تخصصی