پدر شهیدان «حاجی باقری» به دیار باقی شتافت

پدر شهیدان «حاجی باقری» به دیار باقی شتافت
ابراهیم حاجی باقری پدر سه شهید در دشتستان دار فانی را وداع گفت.

پدر شهیدان «حاجی باقری» به دیار باقی شتافت