پایگاه نظامی لیبی در تصرف نیروهای وفادار به خلیفه حفتر

پایگاه نظامی لیبی در تصرف نیروهای وفادار به خلیفه حفتر
نيروهاي وفادار به خليفه حفتر ­اعلام كردند: پايگاه نظامي راهبردي «جفره» را به تصرف خود در آوردند.

پایگاه نظامی لیبی در تصرف نیروهای وفادار به خلیفه حفتر