پایان کار ۹ جودوکار ایران در گرندپری گرجستان با یک مدال برنز

پایان کار ۹ جودوکار ایران در گرندپری گرجستان با یک مدال برنز
پرونده ۹ نماینده جودوی ایران در گرندپری گرجستان با یک مدال برنز سعید ملایی و حذف ۸ جودوکار دیگر ایران بسته شد.

پایان کار ۹ جودوکار ایران در گرندپری گرجستان با یک مدال برنز