پاسخ های متأخر رئالیستی به استقرای بدبینانه

پاسخ های متأخر رئالیستی به استقرای بدبینانه

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۱۸

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

چکیده
استقرای بدبینانه استدلالی است که آنتی رئالیست ها درصددند تا از طریق آن رئالیسم علمی را، که موفقیت شگفت انگیز نظریه های علمی امروزی را نشانه ای از صدق (تقریبی) آن ها قلمداد می کند، با تکیه بر تاریخ علم به چالش بکشند. این استدلال با مقالۀ لری لاودَن با عنوان ردی بر رئالیسم همگرا (1981) به طور جدی وارد گفتمان و مناقشه میان رئالیسم و آنتی رئالیسم علمی شده است. رئالیست های علمی، که با این اتفاق مواضع خویش را در خطر و تهدید جدی و مهلک دیده اند، تا به امروز تلاش ها، واکنش ها و استراتژی های متعدد و گوناگونی را در راستای مقابله با این استدلال و دفاع از رئالیسم صورت داده اند. …

پاسخ های متأخر رئالیستی به استقرای بدبینانه