پاسخ لالوویچ به درخواست ایران برای میزبانی جام جهانی

پاسخ لالوویچ به درخواست ایران برای میزبانی جام جهانی
رییس اتحادیه جهانی کشتی پاسخ نامه ایران مبنی بر پس گرفتن دوباره میزبانی جام جهانی را داد.

پاسخ لالوویچ به درخواست ایران برای میزبانی جام جهانی