پارلمان عربی حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد

پارلمان عربی حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد
پارلمان عربی با محکوم کردن حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه، بر حق بازپس گیری کامل جولان سوریه تاکید کرد.

پارلمان عربی حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد