پادرا؛ جانشین نیسان آبی

پادرا؛ جانشین نیسان آبی
مدیر عامل شرکت خودروسازی زامیاد گفت: “پادرا” تا پایان سال 97 جانشین نیسان آبی می شود.

پادرا؛ جانشین نیسان آبی