ویژه 20/ شنبه، سقوط سود سپرده های بانکی

ویژه 20/ شنبه، سقوط سود سپرده های بانکی
بیشتر روزنامه های امروز پنجشنبه 9 شهریور 96 تیتر یک خود را به کاهش سود سپرده های بانکی اختصاص دادند.

ویژه 20/ شنبه، سقوط سود سپرده های بانکی