وقتی مغز انسان در زمان خستگی خواب می رود!

وقتی مغز انسان در زمان خستگی خواب می رود!

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۲۰

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

دانشمندان در مطالعه جدید به این نتیجه رسیدند زمانی که احساس خستگی شدید می کنیم یا کسل هستیم، حتی اگر کاملا بیدار باشیم بخشی از مغز ما به طور کامل خوابیده است و در حالت غیرفعال به سر می برد.
دکتر جرِمی اسلاتر و همکارانش در دانشگاه تگزاس در مطالعات جدید خود به این نتیجه رسیدند که مغز انسان می تواند خواب موضعی را تجربه کند و بر این اساس در طول شبانه روز برحسب نحوه فعالیت بدن، بخش هایی از مغز می تواند به خواب برود یا بیدار شود.
میزان خواب موضعی و نحوه بروز آن در طول روز تغییر می کند و دانشمندان با مطالعات علمی خود به این نتیجه رسیدند شدت خستگی که انسان در پایان یک روز تجربه می کند …

وقتی مغز انسان در زمان خستگی خواب می رود!