وعده ساخت سه ماهواره تا پایان سال

وعده ساخت سه ماهواره تا پایان سال
رئیس سازمان فضایی ایران گفت: امسال سه ماهواره آماده می شود که یکی از آن ها پرتاب خواهد شد.
۰۸:۰۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۷ آبان


وعده ساخت سه ماهواره تا پایان سال

کانال تلگرام اکسین چنل