وسواس در آزمایش سونوگرافی

وسواس در آزمایش سونوگرافی

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۷

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

سلامت نیوز-*ایرج خسرونیا : زمانی که پزشک آزمایشی برای بیمار تجویز می کند، ممکن است آن آزمایش مورد تایید پزشک دیگر واقع نشود و آن را بی مورد بپندارد. باید توجه داشت زمانی که یک پزشک آزمایشی تجویز می کند، به این دلیل است که بیماری خاصی مورد نظر اوست و می خواهد با انجام آزمایشات به تشخیص و فکری که در مورد بیماری دارد، برسد؛ ممکن است این تشخیص از نظر پزشک دیگر مورد تایید نباشد و به آن آزمایش، بی مورد گفته شود. البته برخی آزمایش ها نیز براساس خواست بیمار انجام می شود یا به این دلیل که پزشک در پی یافتن گروه خونی بیمار است که ربطی هم به خود بیماری ندارد …

وسواس در آزمایش سونوگرافی