وزش باد و آغاز بارش ها از شمال غرب کشور

وزش باد و آغاز بارش ها از شمال غرب کشور
كارشناس هواشناسي از وزش باد شديد در گيلان و اردبيل و مواج شدن درياي خزر در ساعات آينده خبر داد.

وزش باد و آغاز بارش ها از شمال غرب کشور